Hoe werkt de Brxs calculator?

Op elke vastgoed pagina vind je een calculator waarmee je je verwachte rendement kan schatten op basis van het investeringsbedrag, de verwachte periode en je aannames over de waardeontwikkeling. Deze rendementsprognoses zijn schattingen en zijn niet gegarandeerd. Ze zijn gebaseerd op realistische veronderstellingen voor dit specifieke pand. Toch kunnen de werkelijke resultaten in de toekomst hoger of lager uitvallen dan in de calculator worden weergegeven.

De variabelen:

Het investeringsbedrag: Dit is het bedrag dat je wil investeren. Dit heeft geen invloed op je rendement percentage, maar natuurlijk wel op het verwachte bedrag op het eind van je investering.

De periode: Dit is de verwachte duur van je investering. Dit heeft een invloed op je investeringsrendement omdat een langere investeringshorizon de impact van de overdrachtsbelasting die gemaakt worden bij de aankoop van het onroerend vermindert. Een langere investeringsperiode vermindert ook je risico omdat het helpt de impact van mogelijke periodes van dalingen in de huizenprijzen te verminderen. Bij BRXS geloven we sterk in beleggen op lange termijn en raden we je aan geen geld te beleggen dat je op korte termijn nodig zou kunnen hebben. Daarom stellen wij ook 10 jaar als standaardperiode voor in de berekening. Wij begrijpen echter het belang van flexibiliteit als het gaat om je portefeuille en je bent vrij om je belegging zo lang aan te houden als je wil. Je kan hier meer lezen over hoe je je brxs notes kunt verkopen.

De gemiddelde waardestijging: Dit is de verwachte stijging of daling van de huizenprijzen in de toekomst. Niemand kan precies voorspellen wat er in de toekomst zal gebeuren. Als we kijken naar de huizenprijzen in Nederland tussen 1995 en 2020 in Amsterdam, zijn de huizenprijzen over de gehele periode met gemiddeld 7,1% per jaar gestegen (inclusief twee waardedalingen in de perioden 2002-2004 en 2008-2013). Dit gezegd zijnde, is het belangrijk op te merken dat in het verleden behaalde resultaten niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten, en daarom hebben wij ervoor gekozen om een meer conservatieve 4% waardestijging te selecteren als onze standaardwaarde in de calculator. Je kan uiteraard met de calculator te spelen om te zien hoe een hogere of lagere waardeverandering uiteindelijk je rendement kan beïnvloeden. Meer informatie over de historische ontwikkeling en recente prognoses van de huizenmarkt.

Andere aannames:

De huuropbrengsten: Als de woning al is verhuurd, zijn de huurinkomsten exact wat is overeengekomen met de huurders. Indien het pand nog niet verhuurd is, gaan we uit van een redelijke huuropbrengst op basis van marktonderzoek en vergelijkbaar aanbod in dezelfde buurt. De exacte status van de woning kan je zien bovenaan de pagina en ook onder de tijdslijn. In de toekomst zijn we ervan uitgegaan dat de huurprijs zal stijgen met een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 2%, aangezien onze huurcontracten de mogelijkheid bevatten om de huurprijs te verhogen op basis van de index.

De kosten: Dit zijn alle geraamde kosten in verband met de woning zoals onderhoud, herstellingen, vereniging van eigenaars (niet van toepassing op alle eigendommen), vastgoedbeheer, verzekering, de erfpacht (niet van toepassing op alle eigendommen), hypotheekbetalingen en stadsbelastingen. In de toekomst zijn we ervan uitgegaan dat deze kosten zullen stijgen met een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 2%.

This is some text inside of a div block.
Views
Bijgewerkt op:
30/8/2022
Wil je in contact komen?