Hoe worden woningen gefinancierd?

Het kopen van een woning is meer dan alleen het betalen van de aankoopprijs. We moeten ook rekening houden met de overdrachtsbelasting, de notaris- en makelaarskosten, eventuele renovaties, en het opzij zetten van een beetje reserves voor het onverwachte.

Wat is de totale investering die nodig is om een woning te kopen?

De totale investering in een woning bestaat uit:

• De aankoopprijs: De prijs die we met de verkoper zijn overeengekomen om het pand te kopen.

• Renovaties: De kosten van alle herstellingen die volgens onze schatting nodig zijn om de woning klaar voor verhuur te maken. In sommige gevallen kan dit nul zijn als het pand al in zeer goede staat is.

Overdrachtskosten: Alle kosten gemaakt bij de aankoop van een woning, zoals overdrachtsbelasting en notariskosten.

Brxs fee: Een eenmalige vergoeding voor Brxs die al onze inspanningen dekt.

Reserves: De geld reserves dienen als een sterke buffer voor eventuele onverwachte gebeurtenissen zoals noodreparaties of leegstand. Wanneer een eigendom uiteindelijk terug verkocht wordt, worden de overblijvende reserves ook verdeeld over alle investeerders.

Hoe financieren we de totale investering die nodig is voor een woning?

Hypotheek: Een lening die we ontvangen van de bank om het pand aan te kopen. Het hypotheekbedrag kan variëren van eigendom tot eigendom en ligt meestal tussen 50% en 70% van de waarde van het eigendom. Alle hypotheken zijn aflossingsvrije hypotheek; er is dus geen terugbetaling van de hoofdsom.

• Brxs notes: Het geld opgehaald bij investeerders uit de verkoop van de brxs notes. De investeerders krijgen in ruil elk kwartaal hun deel van de huurinkomsten, in de vorm van een rentebetaling op hun initiële investering, en ontvangen ook in de toekomst de mogelijke waardestijging van de woning.

• Eigen financiering van Brxs: In gevallen, waarin een pand nog geen hypotheek zou hebben gekregen of nog niet volledig is onderschreven door investeerders, gebruikt Brxs ook eigen kapitaal of een eigen kredietlijn om een deel van het pand te financieren op de overdrachtsdatum.

Een gedetailleerd overzicht van het totale investeringsbedrag en de financiering vind je op elke specifieke vastgoed pagina en in de betreffende AFM documenten en obligatievoorwaarden.
This is some text inside of a div block.
Views
Bijgewerkt op:
9/3/2022
Wil je in contact komen?