Valt Brxs onder het toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten)?

BRXS valt niet onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM is de autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de werking van de financiële markten in Nederland. Als je dus investeert in Brxs obligaties, dan investeer je buiten het toezicht van de AFM.

BRXS biedt investeerder obligaties aan, door ons op de website aangeduid als 'brxs notes'. Wanneer je een obligatie koopt, verstrek je ons een lening, die je recht geeft op rentebetalingen gedurende de looptijd van de lening en terugbetaling van de lening aan het einde van de looptijd (zie ook onze uitleg over wat je koopt hier.

Voor een aanbieding van effecten (zoals obligaties) is een zogenaamd 'prospectus' vereist. Dit is een document dat meer informatie bevat over de obligaties, de partij die de obligaties aanbiedt en de risico's voor investeerders. Een prospectus moet worden goedgekeurd door de AFM en voorafgaand aan de aanbieding aan investeerders worden gepubliceerd. Echter, niet in alle situaties waarin obligaties aan investeerders worden aangeboden is dergelijk prospectus verplicht. BRXS beroept zich op een wettelijke vrijstelling van de verplichting om een prospectus te publiceren. Deze vrijstelling is van toepassing wanneer de partij die de obligaties aanbiedt (hier dus BRXS), deze aanbiedt met een totale waarde van minder dan EUR 5 miljoen. Wanneer BRXS van deze vrijstelling gebruik maakt, moet zij de "vrijstellingsmededeling" van de AFM op bepaalde documenten met betrekking tot de obligaties en op haar website vermelden (zie de banner bovenaan deze pagina).

BRXS voldoet aan alle vereisten met betrekking tot de vrijstelling van de prospectusplicht en streeft er altijd naar om met volledige transparantie te werken. Investeerders kunnen op de website gedetailleerde informatie en financiële gegevens vinden met betrekking tot al het vastgoed van BRXS. Ook hebben wij voor elke belegging een informatiedocument opgesteld, waarin alle belangrijke risico's zijn opgenomen, en wij raden je aan dit document voorafgaand aan je belegging te lezen. Daarnaast zullen investeerders ook elk kwartaal via hun account updates ontvangen over de vastgoedpanden waarin ze geïnvesteerd hebben, inclusief alle financiële informatie.

BRXS is voornemens om in 2022 een volledige AFM-vergunning (AIFMD) aan te vragen. Wij zullen u op de hoogte houden van de vorderingen.

This is some text inside of a div block.
Views
Bijgewerkt op:
5/3/2022
Wil je in contact komen?